DMCR PUBLICATIONS

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟื้นฟูทะเลครั้งที่2_2553

  • มีผู้สนใจ จำนวน 828 คน

กันยายน 2553

-

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง โดยมีพลตรีสนั่น ขจรประสาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ