DMCR PUBLICATIONS

วันพื้นที่ชุ่มน้ำ ดอนหอยหลอด

  • มีผู้สนใจ จำนวน 829 คน

กันยายน 2553

-

1 กุมภาพันธ์ 2553 นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในหัวข้อเรื่อง "โลกร้อนบรรเทาได้ หากใส่ใจพื้นที่ชุ่มน้ำ" ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสาคร

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ