DMCR PUBLICATIONS

รักษ์...ทช. ฉบับที่ 30

  • มีผู้สนใจ จำนวน 828 คน

สิงหาคม 2554

1905-2413

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
- ทช. เปิดศูนย์อนุรักษ์ฯ
- สัมมนาวิชาการ
- สื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการเพาะเลี้ยงปะการัง
- การมาเยือนของวาฬบรูด้า
- พบฝูงวาฬบรูด้าคู่แม่ลูกในอ่าวไทย
- ลงนามความเข้าใจความรู้เรื่องแมงกะพรุนพิษ
- ทช. สร้างเครือข่ายดำน้ำสื่อมวลชน
- ทช. นำสื่อมวลชนสัญจร
- ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
- ลงนามความร่วมมือพัฒนาและวิจัยสุขภาพสัตว์ป่า
- สัมมนาหาแนวทางป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
- รวมพลังทำดีเผื่อแผ่นดิน
- ประชุมเตรียมงาน Expo 2012 Yeosu Korea
- MOU พะยูน
- ข้อแตกต่าง วาฬบรูดากับวาฬโอรูมา
- ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2553

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

วารสาร ทช.

20 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ