DMCR MULTIMEDIA

ทช.จัดพิธีรับมอบของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ 2560

  • 26 ต.ค. 2560
  • 157

"ทช.จัดพิธีรับมอบของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ" 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ