DMCR MULTIMEDIA

“ทช.เปิดป่า’ในเมือง ๓ แห่ง สุราษฎร์ฯ” (๒๕๖๑)

  • 4 เม.ย. 2561
  • 128

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเปิดโครงการป่าในเมือง พัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี