DMCR MULTIMEDIA

ทช.ผนึกกำลังเครือข่ายอาสา’ ครั้งที่ 2

  • 17 เม.ย. 2561
  • 100

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมสัมมนา “เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม” เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี