DMCR MULTIMEDIA

ทช. ร่วมผนึกกำลังร่วมกับ 9 องค์กร สร้างฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบปกป้องทะเลไทย

  • 21 พ.ย. 2561
  • 369

วันที่ 21 พ.ย. 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมศุลกากร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) วิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตรเคมี สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทรวงฯ อีกทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ก้อนน้ำมันดินและคราบน้ำมัน เพื่อสนับสนุนการบ่งชี้แหล่งที่มาของก้อนน้ำมันดินและคราบน้ำมันในประเทศไทยบนพื้นฐานทางวิชาการภายใต้กรอบมาตรฐานสากล สามารถนำไปสนับสนุนการบ่งชี้แหล่งที่มาของคราบน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมถึงสามารถนำไปสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันได้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมทุกภาคส่วน