ติดต่อเรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์สารสนเทศ

120 หมู่ 3 ชั้น 8 กองแผนงาน อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210

โทรศัพท์ : 0-2141-1368 โทรสาร : 0-2143-9253

แบบฟอร์มการติดต่อ

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

  • ส่งข้อมูล