DMCR NEWS

1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน
พื้นที่ดำเนินการ
ชื่อโรงเรียน สถานที่ เนื้อที่/พันธุ์ไม้
 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง  เนื้อที่ 5 ไร่
 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  หมู่ที่ 4 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี  เนื้อที่ 15 ไร่
 โรงเรียนบ้านไม้รูด
 (วิสิทธิ์ประชาสวรรค์)
 หมู่ที่ 6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  เนื้อที่ 5 ไร่
 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  พื้นที่ชายฝั่งข้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำชลบุรี ต.เสม็ด
 อ.เมือง จ.ชลบุรี
 เนื้อที่ 18-3-0 ไร่
 โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)  หมู่ที่ 13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  เนื้อที่ 6-1-0 ไร่
 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  เนื้อที่ 25 ไร่
 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่ 2 ไร่
 โรงเรียนวัดคลองโคน  หมู่ที่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  เนื้อที่ 2-0-78 ไร่
 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  หมู่ที่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  เนื้อที่ 0-1-08 ไร่
 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  ต. บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  เนื้อที่ 26-0-54 ไร่
 โรงเรียนบ้านท่าข้าม  หมู่ที่ 4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เนื้อที่ 6 ไร่
 โรงเรียนบ้านไทรงาม  หมู่ที่ 7  ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  เนื้อที่ 5 ไร่
 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน   ป่าชายเลนบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ต.คลองน้อย
 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
 เนื้อที่ 10 ไร่
 พันธุ์ไม้โกงกาง 7,000 ต้น
 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุม คณานุสรณ์)  หมู่ที่ 3 ต.ปากพะยูน จ.พัทลุง  เนื้อที่ - ไร่
 โรงเรียนวัดท่าหิน   หมู่ที่ 7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา  เนื้อที่ 10 ไร่
 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ  หมู่ที่ 4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เนื้อที่ 1 ไร่
 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ  หมู่ที่ 8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  เนื้อที่ 3 ไร่
 โรงเรียนบ้านบางเบน  หมู่ที่ 2, 4 ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง  เนื้อที่ 80 ไร่
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  หมู่ที่ 1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง  เนื้อที่ 30 ไร่
 โรงเรียนบ้านบางมัน  หมู่ที่ 1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง  เนื้อที่ 1 ไร่
 โรงเรียนบ้านคุระบุรี  หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา  เนื้อที่ 40-2-66 ไร่
 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง  หมู่ที่ 4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา  เนื้อที่ 21-2-87 ไร่
 โรงเรียนบ้านชาวไทยใหม่  หมู่ที่ 8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  เนื้อที่ 80 ไร่
 โรงเรียนบ้านกลาง  หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เนื้อที่ 1-3-8 ไร่
 โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่  หมู่ที่ 3 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา  เนื้อที่ 25-3-72 ไร่
 โรงเรียนบ้านหมากปรก  หมู่ที่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  เนื้อที่ 10 ไร่
 โรงเรียนบ้านคลองยาง  หมู่ที่ 2 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  เนื้อที่ 20 ไร่
 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม  หมู่ที่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  เนื้อที่ 6-1-12 ไร่
 โรงเรียนเมืองกระบี่  ชุมชนคู่เมือง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่  เนื้อที่ 2-1-27 ไร่
 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  หมู่ที่ 4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  เนื้อที่ 5-2-68 ไร่
 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์  หมู่ที่ 3 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  เนื้อที่ 2-1-18 ไร่
 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู  หมู่ที่ 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง  เนื้อที่ 1-3-91 ไร่
 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)  หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล  เนื้อที่ 3-2-58 ไร่