DMCR NEWS

โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
พื้นที่ดำเนินการปี 2562
สบทช. ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่
ดำเนินการ
ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่  วันที่เปิด
1 1 โครงการป่าในเมือง
มหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ
ม.2 บ้านท่าระแนะ หนองคันทรง เมือง ตราด 300  
2 2 โครงการป่าในเมืองชลบุรี ม.3 เสม็ด เมือง ชลบุรี 228  
3 3 โครงการป่าในเมืองโคกขาม มหาชัย ม.3 บ้านโคกขาม โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 70  
4 4 โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน
บ้านบางตะบูน
บ้านบางตะบูน ตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 246  
5 5 โครงการป่าในเมืองดอนสัก ม.9 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1,000  
6 6 โครงการป่าในเมืองคลองขนอม ม.1 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 35  
7 7 โครงการป่าในเมืองสะพานไม้บานา ม.2 บานา เมือง ปัตตานี 20  
8 8 โครงการป่าในเมือง
สวนรุกชาติคลองละอุ่น
- ทรายแดง เมือง ระนอง 500  
9 9 โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวยนต์
ม.8 อ่าวยนต์ วิขิต เมือง ภูเก็ต 30  
10 10 โครงการป่าในเมืองคลองปลักเบน บ้านโคกออก ม.8 บ้านโคกออก หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 500