DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดทรายแก้ว

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดทรายแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หาดทรายแก้ว : มีความยาวชายหาดประมาณ 500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 12 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 18,687 ชิ้น