DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดถ้ำพัง

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดถ้ำพัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
หาดถ้ำพัง : มีความยาวชายหาดประมาณ 300 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 10 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 1 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 2,432 ชิ้น