DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดชะอำ

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
หาดชะอำ : มีความยาวชายหาดประมาณ 5,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 31 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 28 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 28 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 211,420 ชิ้น