DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดหัวหิน

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หาดหัวหิน : มีความยาวชายหาดประมาณ 2,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 31 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 72,680 ชิ้น