DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดเขาตะเกียบ

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หาดเขาตะเกียบ : มีความยาวชายหาดประมาณ 1,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 31 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 1 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 5,087 ชิ้น