DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดอ่าวบ่อผุด

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดอ่าวบ่อผุด ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
หาดอ่าวบ่อผุด : มีความยาวชายหาดประมาณ 2,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 20 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 7 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 4,285 ชิ้น