DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดป่าตอง

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
หาดป่าตอง : มีความยาวชายหาดประมาณ 2,200 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 19 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 26 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 37,000 ชิ้น