DMCR QUESTIONNAIRE

แบบสอบถาม / ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • ลงทะเบียนร่วมงานวันทะเลโลก 2561

  วันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ ๘ มิถุนายนของทุกปี เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๕ โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล สำหรับในปี ๒๕๖๑ กรม ทช. ขอเชิญชวนพี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญนี้ โดยในส่วนกลางจะจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น๖ สยามพารากอน มีการฉายภาพยนต์การจัดการกับศัตรูตัวฉกาจ (ขยะพลาสติกในทะเล) แบบตรงใจวัย Teen และการกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ประกอบการที่ใช้ถุงพลาสติกรายใหญ่ของประเทศ เพื่อช่วยกันลดการใช้และปริมาณขยะพลาสติกสู่ทะเลไทยของเรา ทั้งนี้ ท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าชมภาพยนตร์และกิจกรรมของดรม ทช. ได้ที่นี่นะครับ หมายเหตุ การเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย เรามีแต่ให้ฟรี พร้อม Snack box ไว้ทานเล่น แล้วมาพบกันที่โรงภาพยนตร์ในวันงาน เริ่มรับบัตรฯ ได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปนะครับ

  กดเพื่อให้ข้อมูล
  จำนวนคำถาม 6 ข้อ
 • สอบถามข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการขยะในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแบบสอบถามชุดนี้ขึ้น เพื่อการเก็บข้อมูลการใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขยะในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล

  กดเพื่อให้ข้อมูล
  จำนวนคำถาม 8 ข้อ