การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.หารือเตรียมความพร้อม MOU หน่วยงานร่วมกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่

  • 11-10-2017
  • View: 227

          เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่  เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในการ MOU ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ ได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามดังกล่าว ประกอบไปด้วย 1.การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มนิติการร่างหนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ เทศบาลจังหวัด ในเขตชายหาดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2.การจัดทำ VTR. มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอเขตชายหาดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และเปิดตัวนายกเทศมนตรีแต่ละพื้นที่ 3.การจัดนิทรรศการ มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบริษัทออแกไนซ์ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่/สภาพปัญหาที่มาของขยะทะเล/ปัญหาของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งได้มีการกำหนดการจัดพิธีลงนามฯ โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะได้จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จะมีการนัดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ.2560

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา
ประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us