งานประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบามศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสอนของพ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.หารือเตรียมความพร้อม MOU หน่วยงานร่วมกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่

  • 11-10-2017
  • View: 140

          เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่  เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในการ MOU ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ ได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามดังกล่าว ประกอบไปด้วย 1.การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มนิติการร่างหนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ เทศบาลจังหวัด ในเขตชายหาดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2.การจัดทำ VTR. มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอเขตชายหาดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และเปิดตัวนายกเทศมนตรีแต่ละพื้นที่ 3.การจัดนิทรรศการ มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบริษัทออแกไนซ์ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่/สภาพปัญหาที่มาของขยะทะเล/ปัญหาของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งได้มีการกำหนดการจัดพิธีลงนามฯ โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะได้จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จะมีการนัดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
อทช. ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สำรวจความพร้อมก่อนประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่

อทช. ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สำรวจความพร้อมก่อนประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่นำร่อง

ทช.ตรวจความพร้อมจัดงาน MOU โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง

ทช.ตรวจความพร้อมจัดงาน MOU โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม ในการจัดพิธีลงนามบันทึก

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการ

ทช.ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทช.ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us