DMCR ABOUT US

ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1-7