DMCR NEWS

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สนง.อธิบดี) งานอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

  • 21 ก.ย. 2559
  • 642

ดาวน์โหลด

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สนง.อธิบดี) งานอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 32.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง