DMCR NEWS

ประชุมกรอบแผนงานการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 27 ต.ค. 2560
  • 963
ประชุมกรอบแผนงานการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำกรอบแผนงานการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง