DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ งานพัฒนาสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน กิจกรรมเก็บข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในแปลงสวนรวมพันธุ์ท้องที่จังหวัดตราดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 พ.ย. 2560
  • 214

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์และฟื้นฟูฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง