DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนระยะยาวในแปลงถาวร กิจกรรมสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในแปลงถาวรท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 พ.ย. 2560
  • 292

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคช่วยเจ้าหน้าที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลน จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง