DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน งานรังวัดที่ดินอยู่อาศัยชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 12 ธ.ค. 2560
  • 280

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ งานรังวัดที่ดินอยู่อาศัยชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง