DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการถ่ายเททราย จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 22 ม.ค. 2561
  • 300

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง