DMCR NEWS

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4

  • 13 ก.พ. 2561
  • 278

 

ดาวน์โหลด

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง