DMCR NEWS

อนุรักษ์หาดสะพลี หาดที่สะอาดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ

  • 21 ก.พ. 2561
  • 1,017
อนุรักษ์หาดสะพลี หาดที่สะอาดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ นักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ สนับสนุนโครงการทะเลใสน้ำสะอาดที่หาดสะพลีและอนุรักษ์ปูลม ลงพื้นที่สำรวจประชากรปูลม บริเวณหาดสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยวิธีการนับรู พบปูลมมีความหนาแน่น ๑.๕๗ ตัวต่อตารางเมตร เป็นปูลมขนาดใหญ่ ๐.๒๗ ตัวต่อตารางเมตร และปูลมขนาดเล็ก ๑.๒๙ ตัวต่อตารางเมตร และพบปูปั้นทราย ๖๓.๓๑ ตัวต่อตารางเมตร โครงการดังกล่าวเกิดจากชุมชนมีแนวคิดที่จะดำรงความเป็นอันดับหนึ่งของชายหาดในบ้านตนเองไว้ และต้องการจะอนุรักษ์ปูลม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ชายหาดสะอาดไว้ด้วย ทั้งนี้ จากรายงานการสำรวจสถานการณ์มลพิษและคุณภาพน้ำทะเลของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ในเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา หาดสะพลีเป็นหาดที่ได้รับการประเมินว่าเป็นหาดที่สะอาดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ
 
 
 
 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง