DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการการนำวนวัฒนวิธีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการป่าชายเลน (งานเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง) ท้องที่จังหวัดจันทบุรี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 23 ก.พ. 2561
  • 270

ดาวน์โหลด

งานเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง