DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน งานรังวัดที่ดินอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 3 พ.ค. 2561
  • 409

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ งานรังวัดที่ดิน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง