DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้ในโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเล จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 18 พ.ค. 2561
  • 374

ดาวน์โหลด

วัสดุโรงเรือน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง