DMCR NEWS

ผู้ว่าฯ เร่งแก้น้ำกัดเซาะฝั่ง 35 กม.

  • 7 ส.ค. 2557
  • 985
ผู้ว่าฯ เร่งแก้น้ำกัดเซาะฝั่ง 35 กม.

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ดูปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ต.บางชัน หมู่ 2, 3 และ 6 อ.ขลุง ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งกินพื้นที่ยาวกว่า 18 กม. ต.เกาะเปริด หมู่ 2, 4, 6, 7 น้ำทะเลกัดเซาะกว่า 10 กม. และ ต.หนองชิ่ม หมู่ 7, 8, 9, 10 อ.แหลมสิงห์ น้ำทะเลกัดเซาะเป็นแนวยาวตลอดชายหาดกว่า 8 กม. รวมพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 อำเภอ เป็นแนวกว่า 35 กม. อีกทั้งพื้นที่ป่าชายเลนถูกน้ำทะเลกัดเซาะเสียหายกว่า 30 ไร่ ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวกว่า 50 หลัง ต้องย้ายบ้านหนี โดยการแก้ปัญหานั้น ทางจังหวัดได้เร่งประสานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อของบประมาณแก้การปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง