DMCR NEWS

วิจัย’เมืองชายฝั่ง’ป้องกันการกัดเซาะ เตือน 30 ปีหน้า-น้ำทะลัก กทม.

  • 7 ส.ค. 2557
  • 953
วิจัย’เมืองชายฝั่ง’ป้องกันการกัดเซาะ เตือน 30 ปีหน้า-น้ำทะลัก กทม.

          นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯกทม.) เป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะทำงานร่วมโครงการวิจัยเมืองชายฝั่งทะเลที่มีความเสี่ยง หรือการเสริมสร้างศักยภาพการปรับตัวเพื่อการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในมหานครชายฝั่ง โดยนายจุมพลกล่าวว่า โครงการวิจัยดังกล่าว ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศแคนาดา เพื่อวิจัยถึงผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยน แปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมืองชายฝั่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559

          "วิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน หรือการสร้างทีกรอยด์ ยาว 6,970 เมตร เป็นเพียงแนวป้องกันบางส่วน จึงมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ไปศึกษาเพื่อร่วมกับจังหวัดปริมณฑลคือ จ.สมุทรปราการและสมุทรสาคร เพื่อจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว อาทิ การปลูกป่าชายเลน" นายจุมพลกล่าว

          ด้านนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า คาดการณ์ว่าระหว่างเดือน ธ.ค.2569-ม.ค.2570 มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะถนนพระราม 2 และถนนบางนา-ตราด หากไม่มีโครงการพัฒนาพื้นที่ เช่น การถมถนน ขณะเดียวกันยังคาดการณ์อีกว่า อีก 30 ปีข้างหน้า แนวคันกั้นน้ำของกทม. ซึ่งปัจจุบันมีความสูง 2.70 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จะไม่สามารถป้องกันน้ำที่จะทะลักเข้าท่วมพื้นที่กทม.ได้ โดยหากจะสร้างคันกั้นน้ำต้องเพิ่มความสูงขึ้นเป็น 5 เมตร แต่ไม่ใช่แนวทางที่กทม.แก้ไข ดังนั้นจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ป้องกันและอยู่กับน้ำได้ ขณะเดียวกันกทม.ควรกำหนดพื้นที่รับน้ำด้วย

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ภาพประกอบ : http://www.bwn.psu.ac.th/

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง