DMCR NEWS

กองแผนงานเตรียมความพร้อมในการประชุม COBSEA

  • 13 ส.ค. 2557
  • 1,208
กองแผนงานเตรียมความพร้อมในการประชุม COBSEA

                วันที่ 13 สิงหาคม 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม Extra-ordinary Meeting of COBSEA ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนจากสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

            

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง