DMCR INFOGRAPHIC

การใช้ทุ่นผูกเรือ

  • 11 มิ.ย. 2561
  • 4,644
การใช้ทุ่นผูกเรือ

ทุ่นในประเทศไทย มีการศึกษาและติดตั้งมานานกว่า 20 ปี แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ทุ่นผูกเรือ 2. ทุ่นแนวเขตทรัพยากร (ทุ่นไข่ปลา) หรือแนวเขตพื้นที่อันควรอนุรักษ์ และ 3.ทุ่นแนวเขตว่ายน้ำ 

ดาวน์โหลด

การใช้ทุ่นผูกเรือ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49