DMCR INFOGRAPHIC

เกาะในน่านน้ำทะเลไทย

  • 11 มิ.ย. 2561
  • 3,245
เกาะในน่านน้ำทะเลไทย

จังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา (155 เกาะ) รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ (154 เกาะ) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (108 เกาะ) 

ดาวน์โหลด

เกาะในน่านน้ำทะเลไทย.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41