DMCR INFOGRAPHIC

แมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus Lowryi

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 2,089
แมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus Lowryi

โครงการสำรวจร่วมไทย-เดนมาร์ค ทำการสำรวจความหลากหลายบริเวณไหล่ทวีปของทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ.2539-2545 ด้วยเรือสำรวจจักรทอง ทองใหญ่ ปัจจุบันเก็บรักษาตัวอย่างต้นแบบแมลงสาบทะเลยักษ์ตัวนี้ ไว้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล จ.ภูเก็ต 

ดาวน์โหลด

แมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus Lowryi.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 39