DMCR INFOGRAPHIC

การเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 1,311
การเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือที่เรียกว่าปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬ ไม่ได้เกิดจากขี้ของปลาวาฬ แต่เป็นผลจากแพลงก์ตอนพืชบางชนิดเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลด

การเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36