DMCR INFOGRAPHIC

นกช้อนหอยขาว หรือนกกุลา, นกยางปากขอ

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 2,189
นกช้อนหอยขาว หรือนกกุลา, นกยางปากขอ

ทะเลสาบสงขลา มีแหล่งดูนกน้ำที่สำคัญและมีชื่อเสียง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคูขุด 

 

ดาวน์โหลด

069-นกช้อนหอยขาว.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33