DMCR INFOGRAPHIC

หยองดักปูดำ

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 1,311
หยองดักปูดำ

ความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นก็จริง แต่เครื่องมือบางชนิดก็เป็นการทำลายล้างทรัพยากรอย่างมากด้วย ส่วนเครื่องมือประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นวิถีชุมชนที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำเช่นกัน แต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งการประนีประนอมกับธรรมชาติ ช่วยลดการทำลายล้างและเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีใช้สืบไปได้ 

ดาวน์โหลด

หยองดักปูดำ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29