DMCR INFOGRAPHIC

วาฬบรูด้า และวาฬโอมูระ

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 3,781
วาฬบรูด้า และวาฬโอมูระ

วาฬบรูด้า และ วาฬโอมูระ เดิมถูกเข้าใจว่าเป็นชนิดเดียวกันคือ วาฬบรูด้า ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกวาฬบรูด้าเดิมออกเป็น 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรม ขนาด รูปร่างภายนอก ลักษณะโครงกระดูก และการแพร่กระจาย โดยความแตกต่างหนึ่งที่สังเกตได้ง่าย คือลักษณะสันบนหัว ดังภาพประกอบ 

ข้อมูล ชนิดพันธุ์และลักษณะของวาฬและโลมาในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

วาฬบรูด้า และวาฬโอมูระ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 64