DMCR INFOGRAPHIC

ชื่อวิทยาศาสตร์ของวาฬบรูด้า

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 2,627
ชื่อวิทยาศาสตร์ของวาฬบรูด้า

หนังสือภาพการ์ตูน “อีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข” และฉบับภาษาอังกฤษ "Little Eden And The Happy Sea" รวมถึงฉบับอักษรเบรลล์ซึ่งอ่านในนิทรรศการ "วาฬแห่งสยาม" วันนี้ ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น G เป็นสื่อที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักวาฬบรูด้าที่พบในอ่าวไทยมาช้านาน และยังเป็นสิ่งเตือนใจให้เด็กๆ รู้จักถึงความมีน้ำใจและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนคำนึงถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

ชื่อวิทยาศาสตร์ของวาฬบรูด้า.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 38