DMCR INFOGRAPHIC

ปะการังเทียมเพื่อการท่องเที่ยว

  • 15 มิ.ย. 2561
  • 1,514
ปะการังเทียมเพื่อการท่องเที่ยว

ปะการังเทียมนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู ในบางบริเวณยังใช้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

ดาวน์โหลด

ปะการังเทียมเพื่อการท่องเที่ยว.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 39