DMCR INFOGRAPHIC

ค่า pH ของน้ำทะเล

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 24,578
ค่า pH ของน้ำทะเล

ส่วนมากน้ำทะเลมีค่าความเป็นกรดด่างที่ pH 8 
แต่หากบริเวณใดมีการละลายคาร์บอนไดออกไซด์มาก น้ำทะเลก็จะมีค่าเป็นกรดมาก และหากมีอัตราการสังเคราะห์แสงในน้ำทะเลสูงหรือมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำมาก ก็จะทำให้ค่าเป็นด่างมากขึ้น 

ดาวน์โหลด

ค่า pH ของน้ำทะเล.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 107