DMCR INFOGRAPHIC

ซากโลมาและวาฬ ที่พบเกยตื้นบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2558

  • 19 มิ.ย. 2561
  • 2,019
ซากโลมาและวาฬ ที่พบเกยตื้นบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2558

56.62% ของซากโลมาและวาฬ ที่พบเกยตื้นบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2558 ไม่พบคราบอาหารหลงเหลืออยู่ในกระเพาะ สันนิษฐานว่า สัตว์มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น เจ็บป่วยตามธรรมชาติ หรือปัจจัยอื่น เช่น ฮอร์โมนแปรปรวนในช่วงผสมพันธุ์ ระบบทางเดินอาหารอุดตันจากขยะ เกิดความผิดปกติกับส่วนนำทาง การรับรู้ตำแหน่งและคลื่นแม่เหล็กที่เปลี่ยนไป ทำให้ไม่สามารถหากินได้ตามปกติจนเป็นสาเหตุการตาย

ข้อมูลจาก ประมวลบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 เรื่องการจำแนกชนิดอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของซากโลมาและวาฬในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดย ภุมเมศ ชุ่มชาติ ชลาทิพ จันทร์ชมภู ศักดา อิงเอนุ ชาติชาย เพ็ญเพียร และ สุภิสรา จิตเส้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ yes>> http://www.dmcr.go.th/detailLib/2590/

ดาวน์โหลด

ซากโลมาและวาฬ ที่พบเกยตื้นบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2558.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35