DMCR INFOGRAPHIC

สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก

  • 19 มิ.ย. 2561
  • 2,981
สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก

13 ปี ของการรวบรวมสถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2558 พบการเกยตื้นทั้งสิ้น 266 ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ 8 ชนิด 211 ตัว (79%) และเต่าทะเล 4 ชนิด 55 ตัว (21%)

ข้อมูลจาก : 13 ปี การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบน  โดย ธีรวัตร เปรมปรี , สุระชัย ภาสดา และ เผ่าเทพ เชิดสุขใจ
 

ดาวน์โหลด

สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55