DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม เรื่อง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 10,219

เเต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 4 เเห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ทช 2558.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 2.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 57

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง