DMCR INFOGRAPHIC

เกาะในประเทศไทย : จังหวัดภูเก็ต

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 2,941
เกาะในประเทศไทย : จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตมี 37 เกาะ พื้นที่รวม 546.585 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเกาะภูเก็ตเป็นที่ตั้งจังหวัด และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเกาะสิเหร่ และเกาะราชาใหญ่ เป็นเกาะในจังหวัดที่มีขนาดรองลงมา 

ข้อมูลจาก : หนังสือความหลากหลายของเกาะในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

จังหวัดภูเก็ต.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47