DMCR INFOGRAPHIC

เกาะในประเทศไทย : จังหวัดนราธิวาส

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 3,212
เกาะในประเทศไทย : จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสมี 3 เกาะ ทั้งหมดเป็นเกาะขนาดเล็ก ชื่อเกาะยาว เกาะมะปิง และเกาะปูลาเจ๊ะมูดอ จังหวัดนราธิวาสมี 3 เกาะ พื้นที่รวม 0.642 ตารางกิโลเมตร ทั้งหมดเป็นเกาะขนาดเล็ก เรียงตามขนาด คือเกาะยาว เกาะมะปิง และเกาะปูลาเจ๊ะมูดอ

ข้อมูลจาก : หนังสือความหลากหลายของเกาะในประเทศไทย

   

ดาวน์โหลด

จังหวัดนราธิวาส.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 59