DMCR INFOGRAPHIC

ปลาแขยงใบข้าว (Longfinned mystus)

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 1,439
ปลาแขยงใบข้าว (Longfinned mystus)

ปลาแขยงใบข้าว (Longfinned mystus)
ลำตัวเรียวยาว ท้ายแบนข้าง ส่วนหัวมีขนาดเล็กคล้ายกรวย ครีบไขมันยาว เหงือกมีซี่กรอง 22-26 ซี่ ตัวเต็มวัยมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 30 เซนติเมตร  อาศัยในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง หากินบริเวณหน้าดิน อาหารได้แก่ แมลง ลูกปลา สัตว์น้ำอื่นๆ และซากสัตว์

ดาวน์โหลด

ปลาแขยงใบข้าว (Longfinned mystus).jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34